Rope Access

Inspecties, reparaties en onderhoud

Wat te doen als er inspecties, reparaties & onderhoud uitgevoerd dienen te worden op plaatsen die normaal niet bereikbaar zijn?

Door het uitvoeren van risico inventarisaties & evaluaties en het toepassen van de rope access techniek conform de IRATA richtlijnen zijn onze technisie, in vergelijking met andere methodes om werkplekken bereikbaar te maken, voor een aanzienlijke tijd minder lang in gevaren zones werkzaam. Dit resulteerd in minder rest risico’s en dus veiligere werkomstandheden.

Industriële rope access technici werken op deze plaatsen door gebruik te maken van de rope access klimtechniek en het daarbij behorende gereedschap. Ons bedrijf is IRATA gecertificeerd als “FULL MEMBER” en werkt dus conform IRATA operationele- en veiligheidsregels en voorschriften.

Rope access locaties zijn overal te vinden, zoals in: raffinaderijen, chemische fabrieken, hoogovens, werven, opslagtanks, energiecentrales, bruggen, offshore platformen, booreilanden, affakkeltorens en on- & offshore windturbines.

Rope access methode

De rope access methode wordt feitelijk alleen als transportmiddel gebruikt om op de werkplek te komen. Hoewel onontbeerlijk voor de rope access specialist zijn de touwen in feite bijzaak om de inspectie-, reparatie- en/of onderhouds- werkzaamheden, de hoofdzaak, uit te kunnen voeren.

Al onze rope access technici hebben minimaal het IRATA level 1 diploma en de desbetreffende certificaten. Mede doordat er altijd onder de supervisie van een level 3 rope access supervisor gewerkt wordt, wordt de veiligheid en een efficiënte uitvoering gewaarborgd.

Door ons grote personeelsbestand zijn wij in staat altijd de best passende technische discipline(s) én het juiste team voor uw project te leveren.

IRATA

IRATA (International Rope Access Trading Association) werd in de late jaren 80 opgericht in antwoord op een specifieke behoefte: inspectie en onderhoud op offshore olie & gas industrie.

In de jaren daarna heeft IRATA oplossingen geboden voor het werk op hoogte en/of moeilijk bereikbare plekken in de on- and offshore industrie.
Vandaag de dag kunt u IRATA teams aan het werk zien op 's werelds grootste iconische gebouwen, industrieel complexen en windturbines.

Voor verder informatie kunt u de IRATA brochure lezen.

.