Inspectie en certificering

Zoals gezegd voeren onze hoog gekwalificeerde inspecteurs wereldwijd inspecties uit. Of het nu gaat om een offshore kraan, een offshore windturbine fundatie of een offshore access systeem, Crane Inspection Services is in staat deze onafhankelijk te inspecteren en te certificeren.

Kraaninspecties worden door ons uitgevoerd conform de volgende normeringen:

  • TCVT W2-01e (geaccrediteerde methode onder registratienummer I 164).
  • LOLER (The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulation - United Kingdom)


Offshore access systeem inspecties worden uitgevoerd conform een vooraf vastgesteld inspectieschema.
Daarnaast kunnen op verzoek en conform de eisen van de klant specifieke inspectieprogramma’s worden opgesteld.

Naast het uitvoeren van bovenstaande inspecties kunnen wij de werkzaamheden uitbreiden door gelijktijdig een niet destructief onderzoek (NDT) uit te voeren, conform internationaal erkende standaards,  om de staat van het object in de breedste zin geheel in beeld te krijgen.

Niet destructieve onderzoeken die toegepast kunnen worden zijn;

  • Eddy Current
  • Magnetic Particle Inspection
  • Dye Penetrant
  • Wanddikte metingen 
  • Visuele inspectie

Alle bevindingen worden op een overzichtelijk wijze gerapporteerd met ondersteuning van foto’s.